Visiting Faculty

Ar. Sujatha Shankar
Ar. Kalpana Balaji
Ar. Ravi Kumar Nair
Ar. Arvindan Rangan
Ar. Elias Koshy
Ar. Sriram Ganapathi
Ar. Rajashri Sharath
Ar. Vivekanandan
Ar. C.R.Raju
Ar. Biju Kuriakose
Ar. Vineetha Badawe

Ar. Raghuram C S
Ar. Shivshankar
Ar. Sakthivel Raja V Sp
Ar. Chandar S
Ar. Deviprasad
Ar. Mythili J Babou
Ms. Shameeha S
Dr. Ravindran
Ar. Anshul Rawat
Ar. Prasad Yadav N
Ar. Venkateswaran R
Ar. Dhanu Dhivya

Ar. Ponni Concessao
Er. Mansoor J B
Mr. Thameem Ansari
Ar. Madhumala Jayaraj
Ar. Shankar
Er. Simon Selvaraj
Dr. Latha Lavanya
Ar. Syed Yakub